Ons Skooldrag

Wat om aan te trek?

Somersdrag: Seuns

Geel kort hemp

Gryskortbroek en grys sokkies

Swart skoene.

Somersdrag: Dogters

Maroen skool rok

Maroen sokkies

Swart skool skoene

Wintersdrag: Seuns

Grys Langbroek

Geel hemp

Das

Grys sokkies

Swart skool skoene

Wintersdrag: Dogters

Maroen lang broek

Geelhemp

Das

Maroen sokkies

Swart skool skoene

Verjaardag

Gewone klere

Liggaamsopvoeding

Fedukwas kleredrag

Rugby

Wit rugby broek

Trui word voorsien

Atletiek

Swart seil/ski broek

Atletiek vrokkie

Tennis: Seuns

Fedukwas klere

Wit tekkies

Wit skool voorsiende sokkies

Tennis: Dogters

Mou lose hemp

Skool se voorsiende romp

Wit tekkies

Wit skool voorsiende sokkies

Krieket: Seuns

Wyn rooi golf hemp

Wit rugby broek

Wyn rooi lang sokkies

Krieket: Dogters

Fedukwas kleredrag

Wyn rooi sokkies

Netbal

Moulose hemp

Skool se voorsiende romp

Wit skool sport sokkies

Tekkies

Hokkie

Moulose hemp

Skool se voorsiende romp

Skool wit sport sokkies