Ons Visie en Missie

Visie

Welkom Volkskool is `n Afrikaansmediumskool wat by uitnemendheid daarna streef om aan die Primêre vlak Onderwysbehoeftes van die gemeenskap te voldoen. Met inagneming van die diversiteit van ons samestelling word doelwitte te Welkom Volkskool vanuit `n Christelike perspektief nagestreef, wat die volgende waardes onderskryf:

Missie

Die visie sal realiseer deur: