Ons is besig met 'n paar veranderinge :-)Gesels met ons:

Facebook | Instagram

Foon: (0)57 352-5996

Epos: volkskool@mweb.co.za

Ure: Mon – Fri: 8 am – 4 pm