Ons Beheerliggaam

Hulle het VISIE vir Welkom Volkskool.

Gerda
Gerda Janse van Rensburg

Voorsitter

Ek dien die laaste 5 jaar op Welkom Volkskool se BL, 3 jaar daarvan as verkose lid en die laaste 2 jaar as voorsitter.

Elkeen neem sekerlik deel om sy eie redes, maar vir ons gesin is di tons manier van terug gee aan die skool wat saam met ons `n uitdagende pad gestap het. Ons almal glo tog ons kinders is die slimste en die oulikste, maar wanneer jy besef jou kind is anders, besef jy vining dat jy die kundigheid van onderwysers en teapeute nodig het om jou en jou kind te help.

Sonder Volkskool was ons anderste kind nie vandag waar hy is nie. Onafhandlik besig om sy eie paadjie oop te trap. Daarvoor sal ek ewig dankbaar bl yen soos `n vasgehakte plaat vir almal vertel dat Volkskool werklik die ekstra myl saam met jou as ouer stap en altyd `n deur oop het.

Die kort antwoord vir hoekom ek weer wil deelneem aan die BL is dus omdat dit is  hoe ek kan dankie sê en terruggee aan `n skool en onderwyserkorps wat baie ekstra tyd vir my ingeruim het.

Die BL het 3 jaar terug die volgende visie vir die skool opgestel en stem ek steeds heelhartig daarmee saam:

Ons sien Welkom Volkskool as:

 • Die beste afrikaanse skool,
 • Wat finasieël gesond is,
 • Waar ons trots is op ons omgewing – (personeel)
 • Ons kinders Jesus ontmoet het en die beste onderrig en geleenthede gehad het.

Deur my vaardighede, ty den Godgedrewe talente te gebruik tot voordeel van Welkom Volkskool en deur die sameroep van persone met ander vaardighede wat die BL benodig om sy visie te bereik vir die volgende paar jaar.

 

Janus
Janus Taljaard

Gekoöpteerde lede

Om op die beheerliggaam te wees word gesien as leierskap.

Leierskap word verkeerdelik gekoppel aan mag.

Om `n posisie te beklee is nie gelyk aan mag nie, maar eerder gelyk aan diens.

Verantwoordelikheid DIENS op die skool se beheerliggaam is my klein bydrae wat ek kan lewer tot die opbou van `n baken van hoop in die samelewing waar afbreek en verval die norm geword het.

Die waardestelsel van die skool is die riglyn wat, indien dit met groot integriteit, streng toegepas word, kan verseker dat onderwys en afrigting van die hoogste standard op `n terrain van die hoogste gehalte aangebied word om die beste moontlike resultate te lewer.

Die resultate van `n wenspan is aanloklik vir mense wat hou van wen.

Om `n Kultuur van uitnemendheid te vestig sal Welkom Volkskool tot nuwe hoogste neem tydens die termyn van 2021 – 2023, maar belangriker as dit is dat Welkom Volkskool opgestel word om te floreer in die termyne wat daarop volg.

Welkom Volkskool se waardes is geanker in Christenskap.

Christenskap is Hoop.

Die verskil wat ek wil maak is om met die gawes en talente wat ek ontvang het, `n instrument te wees wat in Geloof met die oë na bo gerig, Welkom Volkskool uit te bou tot `n baken van hoop.

“waar vrees gesaai word, word hoop gesteel” Christoph Kotze

As tesourier an Afriforum Welkom is dit my misie en is ek total toegwy daaraan om te prober hoop gee aan gemeenskappe waar dit gesteel is.

Morne
Morne van der Linde

Gekoöpteerde lede

Ek wil graag as `n trotse ouer my kinders en skool ondersteun.

Ek het in Welkom groot geword en ook skool gegaan en glo ek het iets om terug te gee.

 • Om vir die volgende generasie Volkies, die beste skool te wees.
 • Om `n toonaangewende skool in Welkom te wees, gedryf deur die strewe na kennis en innovasie.
 • `n Skool te wees waar die kinders gerespekteer word, gemotiveer word, veilig voel en aangemoedig word om die beste te wees wat hulle kan.
 • `n Christelike skool te wees met beginsels en wat ook daardie beginsels oordra en uitleef.
 • `n Trotse skool wat omgee na die netheid van die terrain en geboue.
 • As `n lid van die Beheerliggaam sal ek sorg vir bykomende befondsing om die skool op te knap en te verbeter.
 • Ek sal die Beheerliggaam bystaan in die rol om die ouers en kinders te beskerm.
 • As lid van die Beheerliggaam sal ek verseker dat die kinders en ouers se regte verteenwoordig word in die skool.
 • As iemand wat trots is op my kinders, die skool en tradisies sal ek my tot die skool verbind om tydens my ampstermyn die beste vir die skool en die leerlinge te bewerkstellig.
Thelma Martin

Bemarking

Welkom Volkskool lê my na aan die hart! Ek wil graag sien dat die skool vooruitgaan en een van die beste skole in die land met `n Christelike opvoeding.

Ons skool moet leiers in ons omgewing wees en die pas aangee. Die ander skole moet volgers wees! Die skool moet uniek en “ buite die boks” oplossings maak.

Dis my droom da tons almal (personeel, ouers en kinders) hande vat, en die skool lei na hoër hoogtes!

Beste skool beteken vir my, Goeie personeel (doelgerig, regte houding, regte Christelike waardes), Goeie ouers (wat saam werk, Christelike waardes uitleef, skoolfonds betaal), Goeie kinders (Christelike waardes uitleef wat hulle tuis leer, saamwerk en deelneem), en laastens moet ons skool die beste moontlike hulpmiddels (boeke, opleiding, ondersteuning, internet, toeristing, ens) hê en fienasieël gesond wees.

Iemand wat op die BL dien, moet besluite kan neem wat die beste is vir die skool en nie om persoonlike belange te bevorder nie. Dis nie altyd so maklik om “emosies” uit besluite te neem nie, want daar is altyd ook `n aspek van “menslikheid”. Ek dink `n BL lid moet `n goeie balans vind.

Ek glo ek het die nodige kennis om van my portefeulje `n sukses te maak asook Goeie menseverhoudinge om hande te vat met ander Volkies (personeel, ouers en kinders)

Tjaart
Tjaart Taute

Gebou en terrein

Ek glo almal wat staan vir die Beheerliggaam se hoofprioriteit is of moet wees om te help verseker dat welkom Volkskool sy plek as die topskool in ons distrik behou. Dus weet ek omdat ek so sterk in ins skool se potensiaal glo dat ek myself in die posisie beskikbaar stel om te help voortbou aan die skool se doelwitte. Ek wil aktief betrokke wees by die proses om Welkom Volkskool kop bo skouers te laat uitstaan.

My visie vir Welkom Volkskool is om gebruik te maak van oneindige geleenthede vir groei. Ek dink ons moet intensief begin delg in ons gemeenskap en ons moet seker maak ons skool se getalle bly styg. Welkom Volkskool hoef nie een tree terug te staan vir enige van die groter skole in Bloemfontein of omliggende areas nie en ons moet egter doodseker maak dat alle gemeenskapslid hiervan oortuig is of oortuig word. Ons skool moet alle beskikbare hulpbronne wat die beheerliggaam en die Goudveld area bied ten volle benut en seker maak ons kweek kinders wat ons hoërskole se getalle sal voe en sodoende verdubble.

Aangesien al drie my kinders hulle laerskool loopbaan by Welkom Volkskool sal voltooi , sal my bydrae en insette tot die skool `n langtermyn plan wees. Ek is vas oortuig dat my ervaring en kennis kan bydrae tot die vooruitgang en gesondheid van die skool in geheel gesien, en ek hoop dat hierdie die begin kan wees van `n termyn wat volhoubare waarde tot die skool kan byvoeg. Om `n verskil te verg aktiewe betrokkenheid en bereidwilligheid om die ekstra myl vir die skool te stap waarin ek volle vertroue het.

Louis
Louis Strydom

Sport

Ek verstaan dat die Beheerliggaam se primêre doel is “Governance”

Dit behels die beheer van alle eksterne faktore asook die beplannings en beleid deur die beheerliggaam. Die oorhoofse beheer van `n skool wat fundumenteel is en die daarstelling van verskeie beleide wat die skool se organisasies ondersteun naamlik: die gedragskodes vir leerders, discipline en taalbeleid. `n Ander baie belangrike funksie van die beheerliggaam is finasies, geboue, teriene en bemarking. Laastens maar nie die minste nie spreekbuis vir die ouers.

Ek ondersteun en volstaan by die skool se huidige missie en visie. Ek beklemtoon en ondersteun die skool se waardesisteem naamlik: regverdigheid, omgee, betroubaarheid, verantwoordelikheid, respek en eerlikheid.

Met inagneming van covid wat ons skole hard getref het en ons leerlinge na zoom klasse asook verskeie ander virtuele tegnologie geskuif het, was dit nie maklik nie. Ek is van mening dat skool onderrig nie permanent gaan verander nie. Skole bied baie meer as `n kurrukulum. Boonop is daar tydens die inperking te veel op ouers staat gemaak. Dit is nie volhoubaar in meeste huishoudings nie. Baie kinders het nie toegang tot hulpbronne soos rekenaars en data nie. My visie vir 2021-2023 is dat Volkies hul guts sal vertrou en seker te maak dat (saide), die Suid Afrikaanse Instituut vir Afstan Onderrig met die nodige instrumente benader sal word.

Ek sal die skool se leuse “groei” uitleef, asook die visie  en misie en waardesisteem (soos reeds genoem) nastreef en handaaf ten alle tye. Prof.W.A Landman het skooltrots as volg beskryf: “dit is `n geskenk wat kosbaar is en as kosbaarheid opgepas en vertroetel moet word. Om uit te blink is om blink sigbaar te word in `n skool”

Ek sal verder die skool se belange op my hart dra, die leerders eerste stele n die ouers verteenwoordig soos daar van my verwag sal word.

Gerrit
Gerrit Cronje

Finansies

En ek my vrou, Jorita, sal vir die volgende 8 jaar as ouers deel van Welkom Volkskool wees. Ek sal graag van die Beheerliggaam deel wil wees om deel van die span die belange van die skool, onderwysers en leerders te dien.

Dat Welkom Volkskool voortbou op die huidige sukses en momentum wat bereik is. Dat die hoë standard van opvoeding en ontwikkeling van ons kinders in uitdagende tye gehandhaaf word.

Deur die wil om `n verskil te maak as deel van `n span en te dien deur bogenoemde vaardigehede toe te pas.

Johan
Johan Jurrius

Tegnologie