Ons Skoolfooie

Skoolfooi en verduideliking daarvan

Skoolfonds 2022

Skoolfonds: R 1150 per maand per kind (R 12650.00 per jaar).
 
Vir 11 maande vanaf Januarie tot November.
 
Geen Afslag. Betaalbaar voor of op die 7de van elke maand. (laaste betaling is dus voor 7 November 2022)

Pre-primêre Skoolfonds 2022

VOLDAG:

R 1400 per maand per kind (R15400.00 per jaar)

HALFDAG:

R1100 per maand per kind (R 12100.00 per jaar)

Vir 11 maande vanaf Januarie tot November – geen afslag

Betaalbaar voor of op die 7de van elke maand.

(Laaste betaling is dus voor 7 November 2022)